Ikke Almene / Private Vandværker​

Problemer med dit vandværk?

​Et ikke alment vandværk, er et vandværk med 1-9 husstande.

​Problemer med en drikkebrønd?

Se underpunktet "desinficering og rensning af rør" eller ring, så finder vi en løsning.

Problemer med belægninger og kalk "skaller" i rør?

Se underpunktet "desinficering og rensning af rør" eller ring, så finder vi en løsning.

Ikke-almene vandforsyninger har pligt til at foretage en såkaldt forenklet kontrol af vand til husholdningsbrug, hvis de producerer mindre end 3000 m3 årligt. 

Ved en forenklet kontrol kontrolleres vandet generelt for: udseende og lugt, pH, ledningsevne, coliforme bakterier, nitrat, Escherichia coli (E. coli), totalt fosfor indhold og kimtal ved 22°C.

Der er ikke krav om, at ikke-almene vandforsyninger skal undersøges for pesticider, med mindre kommunen kræver det.

Hvor ofte skal drikkevandet kontrolleres?

​Kommunen skal bestemme, hvor ofte kvaliteten af drikkevandet i ikke-almene vandforsyninger skal undersøges. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.​


Hvem kan foretage kontrollen?

​Kontrollen af drikkevandskvaliteten skal foretages af et akkrediteret laboratorium, der udfører drikkevandsanalyser. Som ejer af en ikke-almen vandforsyning skal du selv betale for analysen. 

Naturstyrelsen har udarbejdet et notat om udførelse af drikkevandsanalyser.

​​

Hvis vandet fra vandforsyningen er forurenet

​Overholder vandet ikke de gældende krav for drikkevandskvalitet, kan din kommune give dig påbud om, at dit vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller pålægge dig, at foretage andre foranstaltninger.​

Kontakt Vandteknik 

Udfyld formularen nedenfor og vælg det område forespørgslen omhandler​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad leder du efter?

Vandteknik ApS

​Vandteknik ApS - Enghavevej 1A, ​4720 Præstø​ - Tlf.: 24 67 78 45 - CVR: 26286026​