​Boring af brønde

Boringer er ofte afsluttet med en såkaldt tørbrønd, som har en diameter på 1 meter og er 1½-2 meter dyb. I bunden findes selve boringen, der har en diameter på 5-20 cm (2-8 tommer) og en dybde på 20-100 meter i vor del af landet. Det er meget vigtigt, at boringen er afsluttet helt vandtæt i tørbrønden - normalt med en forsegling af forerøret (det rør, der går ned i boringen og beskytter mod, at der skrider jord og sand ned deri).

Grundvand fra boringer har passeret mange meter ler - og været mange år undervejs (ca. 1 år pr. meter ler). Herved er det blevet renset bedre end brøndvand for ganske mange stoffer, herunder nitrat og pesticider. Dog kan det have et så højt indhold af f.eks. salt og arsen, at det bliver uegnet som drikkevand.

Grundvand kan indeholde bl.a. okker (især jern) og andre stoffer, som helst skal fjernes ved iltning og filtrering, da okker gør ventilerne utætte, kan farve vasketøjet og smager af jern.

Brønde

​Brønde har som regel en diameter på 1 meter og er ikke særligt dybe, typisk kun 5-10 meter. Brøndvand dannes derfor i de øverste meter under jordoverfladen. Dette medfører ofte et højere indehold af f.eks. nitrat end i grundvand fra boringer.​

En del brønde har utætte dæksler og/eller er stadig ikke effektivt beskyttet mod ind- og nedsivning af overfladevand langs brøndvæggen. Herved forurenes brøndvandet med bakterier, fosfor, nitrat og mange andre stoffer.​

Sløjfning af en brønd eller boring

​Når ejendommen er blevet tilsluttet et vandværk, er den gamle brønd/boring ikke længere nødvendig og skal sløjfes.

Dette skal gøres af en sagkyndig person, hvilket vil sige at de skal have et A-bevis.

​​​

Ulovlig sløjfning

​Indtil januar 2006 var det tilladt selv at sløjfe en brønd.

Der er desværre i mange tilfælde sket det, at de gamle brønde er fyldt op med affald, i værste fald forurenende affald.

Du bør derfor kontakte kommunen, hvis du har mistanke til at din brønd er fyldt op med affald m.m.

Hvis det ikke er ejeren af ejendommen, der har fyldt brønden på en uforsvarlig måde, kan denne ikke gøres ansvarlig og dermed ikke pålægges en udgift i forbindelse med en oprensning.

Læs evt. mere i BEK nr. 1260 af 28/10-2013. "BEK. om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Se BEK 1260 her: Klik her

​Husk tjek altid op på gældende lovgivning eller send os en mail, vi hjælper gerne.

Kontakt Vandteknik 

Udfyld formularen nedenfor og vælg det område forespørgslen omhandler​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad leder du efter?

Vandteknik ApS

​Vandteknik ApS - Enghavevej 1A, ​4720 Præstø​ - Tlf.: 24 67 78 45 - CVR: 26286026​