Total leverandør til danske vandværker

Med vores 30 års erfaring med renovering og nybyg på vandværker, står vi klar med vores ekspertise til at løse din opgave - stor som lille.​

Se vores referencer​

​Vandværkservicefirma til private og kommunale vandforsyninger

​Vi løser alle opgaver

 • ​Gravearbejde
 • Brøndborer A+B certificeret
 • Murerarbejde
 • Betonarbejde
 • Svejsearbejde
 • Snerydning
 • Plastsvejsning
 • Styrede underboring
 • Oprensning af åer og vandløb
 • GPS-opmåling af vandledninger

Boringer / Brønde

 • ​Kontrol af boringer
 • Kontrol af drikkebrønde
 • Udførelse af ny boring
 • Pejling af vandspejl
 • Sløjfning af brønde og boringer
 • Desinficering af brønde/boringer uden klor.
 • Trykprøvning
 • Logning af boring
 • Ny boring

Vandværker

 • ​Serviceovervågning
 • Driftsovervågning
 • Ledningsregistrering/GPS
 • Opmåling af ledninger/GPS
 • Indberette jeres ledningsområde til ler.dk
 • Rådgivning
 • Kontrol af pumper
 • Kontrol af kompressor
 • Kontrol af el-styring
 • Desinficering på vandværker
 • Tætning af rentvandstanke, inkl dokumentation.
 • Totalrenovering af behandlingsanlæg
 • Nybygning af behandlingsanlæg
 • Styring /strømbesparelse
 • Overvågning / Datalogning
 • Optimering af vandværker
 • Renovering af ledningsnet
 • Salg af filter anlæg
 • Salg af kvarts/søral filter masse/bærelag
 • Vedligeholdelse af udenomsarealer
 • Desinficering af alle slags tanke & beholdere u. klor.​

Kontakt os for mulighederne

Vi deltager gerne i et møde på værket, kommer med råd, og udarbejder en rapport om tilstanden på værket, generel vurdering af værket samt fremtidig vedligeholdelse.

Vi kan tilbyde service på alt, og vi bruger underleverandør for den bedste løsning.

» Klik her for at se vores brochure​​

Kontakt Vandteknik 

Udfyld formularen nedenfor og vælg det område forespørgslen omhandler​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad leder du efter?

Vandteknik ApS

​Vandteknik ApS - Enghavevej 1A, ​4720 Præstø​ - Tlf.: 24 67 78 45 - CVR: 26286026​