​Pejling​

​Indvindere af grundvand skal pejle grundvandets højde. Her omtales, hvordan pejling udføres, og hvordan disse pejlinger skal indberettes til Kommunen inden den 1. februar året efter.

Pejlinger af grundvandet giver nyttige oplysninger, som kommunen og det statslige miljøcenter skal bruge i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvands-ressourcen i kommunen.

Vandværkerne har også selv en stor interesse i at kende grundvandets højde for at sikre sig imod, at det synker - med risiko for kommende vandmangel, indtrængning af feks. klorid og fluorid.

En metode til kortlægning af grundvandet er at opstille matematiske grundvands-modeller, som beregner

  • hvor der dannes grundvand
  • hvor meget grundvand der dannes
  • hvordan grundvandet strømmer

De indberettede pejledata er meget vigtige i denne sammenhæng.

Vandforsyningen i Danmark er næsten udelukkende baseret på grundvand, som ud over drikkevand, bruges i den øvrige husholdning, institutioner og virksomheder, til markvanding og i industrien. Der skal derfor sikres rigeligt og godt vand til alle både nu og i fremtiden.​

Ændringer i grundvandsstanden kan skyldes naturlige variationer eller variationer i indvinding af vand. Variationer i nedbør og fordampning hen over året betyder, at grundvandsstanden typisk vil have et maksimum i foråret og et minimum i efteråret.​

Områder med sommerhuse og markvanding har en stor indvinding om sommeren, hvilket kan påvirke den naturlige variation i grundvandsstanden. Boringerne skal derfor som hovedregel pejles mindst 2-4 gange om året, så man kan få et godt billede af disse årstidsvariationer.

Pejledata er vigtige, hvis der kommer nye boringer indenfor dit/jeres indvindingsområde. Hvis du har pejlet gennem en årrække, kan data vise, hvis der pludselig sker ændringer i grundvandsstanden, f.eks. som følge af nye indvindinger.

Der skelnes mellem ro-pejling (ingen oppumpning) og drifts-pejling (når der pumpes).

Rovandspejling:

​En rovandspejling udføres, når pumpen i indvindingsboringen har været stoppet i mindst 4 timer. En sådan pejling afspejler grundvandets naturlige højde i området omkring boringen, da pejleresultatet ikke er påvirket af vandindvinding.

Driftspejlinger:

​En driftspejling viser, hvor meget grundvandet sænkes, når der indvindes vand fra boringen. Ved at udføre jævnlige driftspejlinger kan man følge med i boringens fysiske tilstand. Hvis de målte sænkninger bliver gradvist større, kan det være et udtryk for problemer med boringen, f.eks. en forringet tilstrømning af grundvand.

Det kan så betyde, at boringen skal renoveres. Ved at foretage regelmæssige driftspejlinger, kan man opdage sådanne problemer i god tid.​

Kontakt Vandteknik 

Udfyld formularen nedenfor og vælg det område forespørgslen omhandler​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad leder du efter?

Vandteknik ApS

​Vandteknik ApS - Enghavevej 1A, ​4720 Præstø​ - Tlf.: 24 67 78 45 - CVR: 26286026​