​Almene & kommunale vandværker

Almene Vandværker forsyner mindst 10 hustande.

  • Er værket nedslidt?
  • Hvor nedslidt er værket?
  • Kan det betale sig at renovere eller skal der noget nyt til?
  • Er det billigere, at slå sig sammen med et nabo vandværk?
  • Og hvordan kan man sikre sig rent drikkevand ved en evt. forurening og i fremtiden?
  • Kører anlægget som det skal eller kan/skal der gøres noget for at sikre, at anlægget kører optimalt?

Alt det er en viden, som mange ikke har tid til at overskue pga. et stigende krav til kvaliteten.

Udover det kommer der administrationen, som også kan være stor byrde.

At administrere, om budgettering, planlægning og om vedligeholdelsesudgifterne kan reduceres. Det er her, vi kan hjælpe med at få styr på tingene. Inden der træffes beslutninger om renovering/udbygning af værket, bør den generelle tilstand på vandværket undersøges og der udarbejdes en langsigtet plan, der fastlægger det generelle mål.

​​Hvem leverer drikkevandet?

​Vi har en decentral vandforsyningsstruktur i Danmark. Det betyder, at drikkevandet typisk produceres på en vandforsyning i lokalområdet. 97 procent af danskerne modtager drikkevand fra landets ca. 2.500 almene vandforsyninger.​

​De almene vandforsyninger har meget forskellige størrelser. De største vandforsyninger leverer vand til flere hundrede tusinde mennesker hver dag, mens de mindste leverer vand til 10 ejendomme.

Produktionsapparatet på de største vandforsyninger består ofte af flere vandværker, lange og mange distributionsledninger og flere hundrede boringer.

De mindste almene vandforsyninger kan bestå af et lille vandværk, en enkelt boring og kortere ledningsnet.

Ikke-almene vandforsyninger

​Ud over de ca. 2.500 almene vandforsyninger skønner Naturstyrelsen, at der er ca. 50.000 ikke-almene vandforsyninger – dvs. vandforsyninger, der forsyner mindre end 10 ejendomme.

Disse vandforsyninger forsyner tre procent af danskerne med drikkevand. De består som regel kun af en brønd eller en boring, og langt de fleste forsyner kun en enkelt husstand.

Men uanset størrelsen af vandforsyningen gælder:

Drikkevand skal på ethvert tidspunkt overholde de fastsatte drikkevandskvalitetskriterier.​

Kontakt Vandteknik 

Udfyld formularen nedenfor og vælg det område forespørgslen omhandler​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad leder du efter?

Vandteknik ApS

​Vandteknik ApS - Enghavevej 1A, ​4720 Præstø​ - Tlf.: 24 67 78 45 - CVR: 26286026​