Referenceliste

 • Greve kommune : Teknisk vand på renseanlæg
 • Bonderup Vandværk : Udførelse af ny boring
 • Næstelsø Vandværk : Projekteret og bygget nyt vandværk
 • Nygård Vandværk : Projekteret og bygget nyt vandværk
 • Røstofte Vandværk : Nye vandledninger
 • Røstofte Vandværk: Renovering af rentvandstank
 • NK Forsyning, Næstved : Servicering og af vandværker, ændret styring
 • Toksværd Vandværk : Total renovering med el-besparelse på ca. 40 %
 • Neble Vandværk : Total renovering med el-besparelse på ca. 60 %
 • Hårbølle Strand Vandværk: Total renovering med el-besparelse på ca. 61 %
 • Hårbølle Strand Vandværk skiftet vandmålere
 • Sømarke Vandværk : Projekteret og bygget nyt vandværk
 • Lerbæk Vandværk : Nyt Vandværk
 • Gl. Oremandsgård Vandværk : Nyt Vandværk
 • Oremandsgård Vandværk : Nyt vandværk
 • Michael Sprove : Nyt Vandværk, vandbehandling, udpumpning med frekvens styring.
 • Lundby Vandværk : Skiftet vandmålere og renovering af hoved- og stikledninger
 • Udby Vandværk, Sjælland : Renoveret vandværk og ledningsnet
 • Balle Vandværk og Balle Strand Vandværk : Sammenlægning
 • Ny Tolstrup Vandværk: Sænkning af flourid i boring
 • Allerslev/Ammendrup Vandværk : Renovering af afblæsning
 • Stubberup vandværk: Renovering af rentvandstank
 • Udby Vandværk, Møn: Renovering af filtre
 • Faxe kommune: Udført vandbehandling springvand Haslev Torv
 • Godsted vandværk: Ændring af afblæsning/vandbehandling
 • Neble Vandværk: Betonrenovering af rentvandstank
 • Svinø Strand Vandværk:Betonrenovering af rentvandstank
 • Hårbølle Strand Vandværk:Betonrenovering af rentvandstank
 • Bøsserup Vandværk:Betonrenovering af rentvandstank
 • Lilliendal Gods: Overvågning, alarm på bygninger
 • Beldringe Gods: Overvågning, alarm på bygninger
 • NK-forsyning: Overvågning, alarm på bygninger
 • NK-forsyning: Frekvens styring afblæsning af råvand
 • Lynggård Svineproduktion: Ny boring inkl. alt
 • Stubberup Vandværk: Ny erstatningsboring, gammel boring fra 1967 faldt sammen
 • Øster-Ulslev Vandværk: Ombygning af vandbehandling
 • Bøsserup Vandværk: Ombygning af afblæsning bassin, udført i beton
 • NK-forsyning: SRO anlæg, Brøderup Vandværk
 • Røddinge Vandværk: Renovering af vandbehandling
 • Damme-Askeby Vandværk: Renovering af boring
 • Damme-Askeby Vandværk: Montering af Flowmålere på 6 stk. råvand, trådløst
 • NK-forsyning: Overvågning og tyverialarm anlæg
 • Lilliendal Gods: Overvågning og tyverialarm anlæg
 • Høvdinggård Gods: Overvågning og tyverialarm anlæg
 • Beldringe Gods: Overvågning og tyverialarm anlæg
 • Beldringe Kirke: Overvågning og tyverialarm anlæg
 • Grumløse Vandværk: Renovering af hoved/stikledninger
 • Horbelev Vandværk: Renovering af boring(er)
 • Lundby Vandværk (4750 Lundby): Renovering af boring(er)
 • Lyderslev Vandværk: Renovering, fyldning af boring, reduktion af Fluorid
 • Renovering af boringer Horbelev Vandværk
 • Renovering af åbne filter Bråde Vandværk
 • Dræn, og overfladebassin arbejde på Enø Karrebæksminde
 • Vandbehandlingsanlæg til AAB boligselvskab Tværvangen 15, Brønshøj for Holbøl & Sønner
 • Beton renovering af rentvandstank, Reedtzholm Vandværk, Enø Karrebæksminde
 • Renovering af hoved/stikledninger Allerslev-Ammendrup Vandværk
 • Beton renovering af rentvandstank, Tune Vandværk
 • Total renovering af el-styring på 2 værker, med el-besparelse, Kettinge-Frejlev Vandværk
 • Renovering af udpumpning, Musse Vandværk
 • Rensning og desinficering af rentvandstank, Odsherred forsyning
 • PE-svejsning af råvandsledning, Guldborgsund Forsyning
 • Renovering af råvandsstationer/boringer Reedtzholm Vandværk
 • Beton renovering af rentvandstank, Lundby Vandværk (Falster)
 • Renovering af hoved / stikledninger Mern Vandværk
 • Flytte hoved/stikledninger i forbindelse med kloakarbejde for MSE A/S
 • Flytte hoved/stikledninger i forbindelse med kloakarbejde for C. Holbøl & sønner A/S
 • Flytte hoved/stikledninger i forbindelse med kloakarbejde for Hoffmann A/S
 • Rensning og desinficering af behandlingsanlæg for Vordingborg Forsyning A/S
 • Total renovering af el-styring på 2 værker, med el-besparelse, Dalby-Rode Vandværk
 • Total renovering af Egedevejens Vandværk
 • Gennemgang og beton renovering Vester Ulslev Vandværk
 • Beton renovering af rentvandstank, Sømarke Vandværk

Udover alt dette, har vi totalservicering af over 84 almene og 257 ikke almene vandværket

Kommende projekter:

Gennemgang og beton renovering Vester Ulslev Vandværk
Renovering af råvandstørbrønde (beton) til stationer/boringer Gammelsø Vandværk
Renovering af råvandsstationer/boringer Egedevejens Vandværk
Råvandsstationog frekvensstyring af udpumpning Tølløse Privat / efterskole
Total renovering af el-styring med el-besparelse, Allerslev-Ammendrup Vandværk
Renovering af trykøger med radiostyring til værk, Røstofte Vandværk
Renovering af råvandsstationer/boringer Reedtzholm Vandværk

Rensning/omlægning af hovedledninger HOFOR.

Rensning/omlægning af ledninger Carlsberg Danmark a/s

Renovering af hoved-stikledninger Lundby vandværk, Sjælland

Etablering af nødforsyningsledning mellem Skibinge og Faksinge-Gishale Vandværker

Renovering af udpumpningsanlæg, Gødstrup Vandværk

Rense rør på produktionen hos Crispy food a/s

Beton renovering af Askø Vandværk (2014-15)

Renovering af råvandstørbrønde (beton) til stationer/boringer Næs-Skaverup Vandværk

Renovering af råvandstørbrønde (beton) til stationer/boringer Udby Vandværk (Møn) (2015)

Total renovering af Sundby Vandværk (2014-15)

Total renovering af el-styring med el-besparelse, Vantore Vandværk (2014-15)

Renovering af åbne filter Reedtzholm Vandværk (2015)

Renovering af udpumpning Odsherred Forsyning (2015)

Renovering af afblæsning Røstofte Vandværk

Renovering af SRO på Askø Vandværk

Renovering af SRO Stubberup Vandværk (Falster)

Renovering af råvandstørbrønde (beton) til stationer/boringer Udby Vandværk (Møn)

Beton renovering af rentvandstanke Sønder Kirkeby Vandværk

Renovering af SRO, og strømbesparelse på Røddinge Vandværk

Renovering af SRO inkl. råvandsovervågning, og strømbesparelse på Bårse Vandværk

​​

Samarbejdspartner:

Malermester Bjørn Forsberg A/S : http://bforsberg.dk/
Akkrediteret prøvetagning, Tjekvand http://www.tjekvand.dk/
Møns Bank https://moensbank.dk/
Gitte´s skiltecenter http://www.gittes-skiltecenter.dk/
Allerslev vognmandsforretning http://www.allvogn.dk/

NiiR Termografering http://www.niir.dk/

Stuby VVS http://www.vandteknik.dk

Jacob Post Styret underboring http://www.jacobpost.dk

Vandteknik ApS - Enghavevej 1a - 4720 Præstø - Telefon: 24 67 78 45