Automation af vandforsyninger

  • Styring, tilpasset til vandværkets specifikke krav til behandling af råvandet.
  • En samlet styring til hele værket i stedet for flere ”kasser” der ikke arbejder sammen.
  • Dokumenteret strømbesparelse på op til 60 % pr. kWh/kbm i forhold til konventionel styring.
  • Mulighed for overvågning/styring via pc eller mobiltelefon.
  • Fuld logning af ønskede værdier, f. eks: Flow, tryk, forbrugsmønster, alarmer, m.m.
  • Bedre vandkvalitet gennem flowstyring for filtre og afblæsning.
  • Prioriteret alarmtilkald (f.eks, undgå "ikke akutte/vigtige" alarmer om natten)
  • Mulighed for automatisk tilkald af service ved ”ingen hjemme”.
  • Mulighed for alarmer ved ændret forbrugsmønster, ledningsbrud, m.m.

Vandteknik ApS - Enghavevej 1a - 4720 Præstø - Telefon: 24 67 78 45