Vandværkservicefirma til private og kommunale vandforsyninger.

 

Vi løser alle opgaver:
 

 • Gravearbejde
 • Murerarbejde
 • Betonarbejde
 • Svejsearbejde
 • Snerydning
 • Plastsvejsning
 • Styrede underboring
 • Oprensning af åer og vandløb
   

Boringer / Brønde:

 

 • Kontrol af boringer
 • Kontrol af drikkebrønde
 • Udførelse af ny boring
 • Pejling af vandspejl
 • Sløjfning
 • Desinficering af brønde/boringer uden klor.
 • Trykprøvning
 • Logning af boring
 • Ny boring
 • Vandværker:

Vandværker:

 
 • Serviceovervågning
 • Driftovervågning
 • Ledningsregistrering/GPS
 • Opmåling af ledninger
 • Indberette jeres ledningsområde til ler.dk
 • Rådgivning
 • Kontrol af pumper
 • Kontrol af kompressor
 • Kontrol af el-styring
 • Desinficering på vandværker
 • Skift af vandmåler
 • Tætning af rentvandstanke, inkl dokumentation.
 • Totalrenovering af behandlingsanlæg
 • Nybygning af behandlingsanlæg
 • Styring /strømbesparelse
 • Overvågning / Datalogning
 • Optimering af vandværker
 • Renovering af ledningsnet
 • Salg af filter anlæg
 • Salg af kvarts/søral filter masse/bærelag
 • Vedligeholdelse af udenomsarealer
 • Desinficering af alle slags tanke & beholdere u. klor.

 

 

 

 

 

Kontakt os for mulighederne, vi deltager gerne i et møde på værket, kommer med råd, og udarbejder en rapport om tilstanden på værket, general vurdering af værket samt fremtidig vedligeholdelse.

Vi kan tilbyde service på alt, og vi bruger underleverandør for den bedste løsning.
                                                   Klik her for at se vores brochure 

                                        klik her for at se tilbud på termografering

Til forside
Service til vandforsyninger
Automation af vandværker
Home
Sitemap
Kontakt
Galleri
Kontakt dit servicefirma

Vandteknik ApS  -  Enghavevej 1a  -  4720 Præstø  -  Tlf.: 2467 7845